Právní servis

Při prodeji či pronájmu nemovitosti je zásadní právní servis.

Naše realitní kancelář spolupracuje s jednou z renomovaných pražských advokátních kanceláří a při úschově kupní ceny nemovitosti využíváme advokátní úschovu  u advokátní kanceláře KAUCKÝ & KOPECKÁ

  • Advokátní úschova je jednou z nejbezpečnějších forem zajištění úhrady kupní ceny.
  • Peněžní prostředky jsou uloženy na jedinečném vázaném účtu, který je veden speciálně vždy pro jedinou úschovu.
  • Eliminace nebezpečí, že by mohlo dojít k záměně jednotlivých finančních prostředků, popř. že by si peněžní prostředky uložené na vázaném účtu nárokovala jiná osoba, než která je účastníkem předmětné smlouvy.
  • Okamžité zasílání informací o transakcích na bankovním účtu.
  • Výplaty jsou prováděny do dvou kalendářních dnů.
  • Nadstandardní pojištění za škodu pro jednotlivou transakci.

Advokátní kancelář KAUCKÝ & KOPECKÁ, sídlí ve Zlatnické ul. 1582/10, Praha 1 a poskytuje právní služby ve všech oblastech práva, zejména v oblasti obchodního práva, občanského práva, pracovního práva, trestního práva a práva k nemovitostem. Více na www.ak-kask.cz